ACCID Núm. 20/2023

nov. 3, 2023Sense categoria

 

 

 

NOVETATS CONTABLES

 

Internacionals

 

Actualització de l’IASB (International Accounting Standards Board) Octubre 2023.

[+Info]

-Progres recent cap a l’adopció jurisdiccional de les NIIF S1 y NIIF S2.

-Actualitzacions sobre els avanços recents que han realitzat alguns dels nostres socis.

-Una actualizació sobre el desenvolupament de capacitats i traduccions.

-Reunions recents amb parts interessades clau.

-Una actualització de la nostra setmana de la junta directiva d’octubre.

-Temas comuns preliminars, desde la retroalimentació fins la consulta de la nostra agenda.

 

El podcast del IASB de setembre de 2023 ja esta disponible.

[+Info]

 

Nacionals

 

Aportació que rep una empresa pública

La consulta versa sobre una societat anònima pública dependent d’una entitat local que ha rebut una aportació per una activitat considerada d’interés públic.

BOICAC 135/ Setembre 2023-1

[+Info]

 

Informació a incloure en comptes anuals del 2022 per la bonificació extraordinaria i temporal del preu final de determinats productes energétics, segons Reial Decret-llei 6/2022, de 29 de març.

La consulta versa sobre la informació a incloure en memoria per la subvenció al gasoil.

BOICAC 135/ Setembre 2023-2

[+Info]

Estat d’informació no financera en les societats cooperatives.

Aquest Institut s’ha pronunciat recentement sobre la formulació de l’Estat d’Informació No Financera (EINF) en el cas d’una societat cooperativa agraria d’acuerdo amb el previst en la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la que es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprobat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, en materia d’informació no financera i diversitat.

BOICAC 135/ Setembre 2023-3

[+Info]

 

Condonacions de deutes realitzats per fundadors o patrons de fundacions.

La consulta versa sobre el tractament comptable de les condonacions de deutes efectuats pels fundadors o patrons d’un protectorat d’una fundació de competencia estatal.

BOICAC 135/ Setembre 2023-4

[+Info]

 

COMUNICACIONS D’INTERÉS DE LA CNMV

 

La CNMV llança una nova serie de podcast dirigits a evitar estades i fraus financers als inversors.

[+Info]

 

CONSULTES D’INTERÉS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

SG de Impostos sobre el Consum.

Una societat mercantil amb seu en el territorio d’aplicació de l’Impuesto va sol·licitar la inclusió en el Registre d’Operadors Intracomunitaris (ROI) als efectes de poder efectuar operacions amb altres empreses ubicades en altres Estats Membres.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0551-23.

[+Info]

 

 

 

Barcelona, 3 de novembre de 2023.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.