ACCID Núm. 21/2023

nov. 17, 2023Sense categoria

 

 

 

NOVETATS CONTABLES

 

Internacionals

 

  • L’agenda i els documents de la reunió de la Junta de Normes Internacionals de Comptabilitat de novembre de 2023 ja estan disponibles.

[+Info]

 

  • Fundació IFRS proposa canvis a la Taxonomia Comptable NIIF 2023.

[+Info]

-Pràctica comú de presentació d’informes relacionada amb la presentació d’instruments financers en estats financers digitals preparats per institucions bancaries utilitzant Normes de Comptabilitat NIIF.

-Millores generals.

-Actualitzacions de la tecnologia de la Taxonomia Comptable NIIF.

 

  • El podcast de l’IASB d’Octubre de 2023 ja està disponible.

[+Info]

 

  • Resum de la reunió del Consell Assessor de Normes de Comptabilitat Financera.

[+Info]

Els membres del Consell van discutir i van brindar aportacions sobre l’actualització proposada, Estat d’Ingressos – Informes d’Ingressos Integrals – Divulgacions de Desglossament de Despeses: desagregació de Despeses de l’Estat d’Ingressos. Els membres del Consell van discutir si les divulgacions proposades sobre les despeses d’una entitat comercial pública serien útils pels inversionistes i serien operables.

 

  • S’obre la inscripció pel webcast de FASB de l’11 de desembre per a empreses privades i organitzacions sense ànim de lucre.

[+Info]

  • Taula rodona de l’EFRAG sobre l’estat financer de fluxos d’efectiu – Institucions financeres pel 17 de novembre de 2023.

[+Info]

 

COMUNICACIONS D’INTERÈS DE LA CNMV

 

  • La CNMV adopta las directrius d’ESMA (Autoritat Europea de Valors i Mercats) sobre requisits de govern de productes de MiFID II (Directiva sobre els Mercats d’Instruments financers) per reforçar la protecció de l’inversor. [+Info]

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha notificat a ESMA que complirà amb les Directrius sobre els requisits de govern de productes de MiFID II . Per tant, les tindré en comte i prestarà atenció a la seva aplicació per part de les entitats productores o distribuïdores de productes en l’àmbit de les seves competències de supervisió.

[+InFo]

 

  • La CNMV llança una nova sèrie de podcast dirigits a evitar estafes i fraus financers a les inversores. [+Info]

 

CONSULTES D’INTERÈS DE L’AGENCIA TRIBUTARIA

 

  • SG de Impostos sobre el Consum.

El consultant té com activitat principal l’organització de tornejos en línia de videojocs a nivell mundial. Els participants deuran abonar una quota per participar en els mateixos. Saber si la quota que paguen els participants està subjecte a l’Impost sobre el Valor Afegit.

 

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0558-23.

[+Info]

 

  • SG de Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques.

Indica el consultant que es autònom societari i en estimació directa. Com autònom societari rep retribucions com administrador de la societat. Saber si és deduïble en l’IRPF de les quotes de la Seguretat Social: dels rendiments del treball (per les retribucions com administrador) o dels rendiments de l’activitat econòmica.

 

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0577-23. [+Info]

 

Barcelona, 17 de novembre de 2023.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.