ACCID Núm. 23/2023

des. 15, 2023Sense categoria

 

 

 

NOVETATS CONTABLES

 

Nacionals

 

  • L’Associació Professional d’Experts Comptables i Tributaris d’Espanya (AECE) presenta un cas pràctic sobre el tractament comptable de les fusions entre societats “germanes”, en el cas d’absència de Comptes Anuals Consolidades.

[+Info]

  • L’Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d’Empreses (AECA) publica Accountex Espanya: Les nostres reflexions en 2023.

[+Info]

AECA col·laborador d’Accountex Espanya, va celebrar varies taules rodones durant l’aforament professional que va atraure a mils de persones de tot el territori nacional. Durant l’esdeveniment que van dur a terme varies reflexions sobre l’estat actual de la professió comptable i el seu reconeixement formal, així como sobre la situació dels joves professionals i les seves expectatives de creixement, sense oblidar-nos del nou context tecnològic generat per la Intel·ligència Artificial, que ja està present en el dia a dia de moltes empreses.

  • Memòria abreujada de l’anàlisi de l’impacte normatiu del projecte d’Ordre HFP//2023, per la que es desenvolupen per l’any 2024 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el Règim Especial Simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit.

[+Info]

 

Internacionals

 

  • L’agenda i el document de reunió del Grup Consultiu per la Regulació de Tarifes de novembre de 2023 ja estan disponibles.

[+Info]

Discutir la retroalimentació sobre les propostes de divulgació de Projectes de Norma d’Actius i Passius Reguladors.

  • Consulta sobre requisits comptables millorats per instruments financers amb característiques tant de deute com de capital.

[+Info]

  • Emet una nova guia per la presentació d’informes per segments.

[+Info]

Millora les divulgacions sobre els segments reportables d’una entitat pública i aborda les sol·licituds d’inversionistes i altres assignadors de capital per obtenir més informació sobre els segments reportables d’una entitat pública.

[+Info]

  • Un estudi acadèmic recolzat per l’EFRAG llança llum sobre els costos i beneficis de l’adopció de la NIIF 15 (Ingressos de contractes amb clients).

[+Info]

EFRAG ha publicat un estudi acadèmic recolzat per EFRAG sobre els efectes de l’adopció de la NIIF 15 en els preparadors i usuaris d’estats financers. Les troballes de l’estudi llançant llum sobre els costos i beneficis relacionats i aquestes troballes es van incorporar a la carta de comentaris de l’EFRAG sobre la revisió posterior a la implementació de la NIIF 15. [+Info]

 

CONSULTES D’INTERÈS DE L’AGENCIA TRIBUTARIA

 

  • SG d’Impostos sobre el Consum.

La consultant és una entitat mercantil que té previst adquirir les instal·lacions d’una estació de servei i d’un centre de rentat de vehicles.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0619-23.

[+Info]

  • SG d’Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques.

La consultant desenvolupa una activitat econòmica, havent percebut dues subvencions per contractació de personal.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0635-23.

[+Info]

 

 

Barcelona, 15 de desembre de 2023.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.