ACCID Núm. 24/2023

des. 29, 2023Sense categoria

 

 

 

NOVETATS CONTABLES

 

 

Nacionals

 

  • L’Associació Professional d’Experts Comptables i Tributaris d’Espanya (AECE) presenta les modificacions dels Reglaments de l’IRPF i de l’Impost de Societats. [+Info]
  • Facturació d’empresaris i professionals – requisits, sistemes i programes de facturació. [+Info]

-Reforçar l’obligació d’emetre factura de totes les operacions que realitzen empresaris i professionals.

-Aconseguir que totes les operacions que es realitzin es gravin en el sistema informàtic de manera segura.

-Facilitar el compliment de les obligacions tributaries.

 

Internacionals

  • Actualització de l’IASB de desembre ja disponible i pla de treball actualitzat. [+Info]. També disponible el podcast de l’ISSB de desembre de 2023. [+Info].
  • Publica una norma per millorar la comptabilitat i la divulgació de certs criptoactius. [+Info]

-Complir amb la definició d’actiu intangible tal com es defineix en la Codificació de Normes de Comptabilitat FASB.

– No proporcioni al titular de l’actiu drets exigibles o reclamacions sobre béns, serveis o altres actius subjacents.

-Es creen o resideixen en un llibre de comptabilitat basat en blockchain (permet la transferència de criptoactius de forma ràpida i  segura) o tecnologia similar.

-Estan protegits mitjançant criptografia.

-Son fungibles.

-No son creats ni emesos per l’entitat que informa o les seves parts relacionades.

 

Comunicacions de la CNMV

 

Alerta sobre un frau financer difós en xarxes socials utilitzant la imatge de persones famoses i mitjans de comunicació. [+Info

Es tracta d’anuncis falsos que prometen grans guanys amb inversions en borsa o criptomonedes, amb llenguatge confús i promeses enganyoses.

La CNMV obre consulta pública sobre la revisió de la Guia Tècnica de comissions d’auditoria. [+Info]

L’objectiu d’aquesta guia tècnica és contribuir al bon funcionament d’aquestes comissions d’auditoria en les entitats d’interès públic (EIP), fent èmfasi especial en les societats cotitzades.

 

Consultes d’interès de l’Agencia Tributaria

 

  • SG de Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques.

Es pregunta si l’aplicació de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació (article 68.1 de la Llei 35/2006) és possible mitjançant la figura de comptes en participació o altres formes jurídiques, o si només és possible mitjançant l’adquisició d’accions i participacions socials.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0638-23. [+Info]

  • SG de Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques.

La consultant exerceix l’activitat de transport de mercaderies per carretera, determinant el rendiment nét de la mateixa pel mètode d’estimació objectiva.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0646-23. [+Info]

 

 

Barcelona, 29 de desembre de 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas