Calendari del Contribuent. Octubre de 2019.

set. 30, 2019Sense categoria

Calendari

Nº 19 / Setembre 2019

Calendari del contribuent- Octubre de 2019

Fins el 12 d’octubre

 • Intrastat. Declaració del mes de setembre.

 

Fins el 16 d’octubre

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)

 • Mes de setembre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430.
 • Tercer trimestre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128,136, 210, 216.
 • Pagaments fraccionats renda:

Tercer trimestre. Estimació directa. Model: 130.
Tercer trimestre. Estimació objectiva. Model: 131.

 • Pagaments Fraccionats Societats i Establiments Permanents de no residents:

Exercici en curs. Models: 202, 222

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Tercer trimestre. Model 303.

 

Fins el 21 d’octubre

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)

 • Mes de setembre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.
 • Tercer trimestre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128,136, 210, 216.
 • Pagaments fraccionats renda:

Tercer trimestre. Estimació directa. Model: 130
Tercer trimestre. Estimació objectiva. Model: 131.

 • Pagaments Fraccionats Societats i Establiments Permanents de no residents:

Exercici en curs. Models: 202, 222.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de setembre. Models: 349, 380.
 • Tercer trimestre. Models: 303, 309, 349, 369, 380.
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals. Model: 308.
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Model: 341.

Impost sobre les primes d’Assegurances

 • Mes de setembre. Model: 430.

Impostos especials de fabricació

 • Mes de juliol. Grans empreses. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Mes de juliol. Grans empreses. Models: 561, 562, 563.
 • Mes de setembre. Models: 548, 566, 581.
 • Mes de setembre. Models: 570, 580.
 • Tercer trimestre 2019. Models: 521, 522, 547.
 • Tercer trimestre 2019. Activitats V1, V2, V7, F1, F2. Model: 553,
 • Tercer trimestre 2019. Sol·licituds de devolució. Models: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats. Model: 510.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Mes de setembre. Grans empreses. Model: 560.
 • Tercer trimestre. Llevat de grans empreses. Modelo: 560.

Impostos mediambientals

 • Tercer trimestre. Pagament fraccionat. Model: 585.
 • Pagament fraccionat. Model: 589.

Impost especial sobre el carbó

 • Tercer trimestre. Model: 595.

 

Fins el 25 d’octubre. Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de setembre. Models: 303, 353.

 

Fins el 30 d’octubre

Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Empreses amb periodicitat mensual

 • Mes de setembre. Models: 303, 322, 353.

 

Fins el 31 d’octubre

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb fines turístics

 • Tercer trimestre. Model: 179.

 

Calendari del contribuent. Catalunya

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

 • L’autoliquidació corresponent als anys 2017, 2018 i 2019 s’ha de presentar i ingressar entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.