Nº 19 / Setembre 2019

Calendari del contribuent- Octubre de 2019

Fins el 12 d’octubre

 • Intrastat. Declaració del mes de setembre.

 

Fins el 16 d’octubre

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)

 • Mes de setembre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430.
 • Tercer trimestre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128,136, 210, 216.
 • Pagaments fraccionats renda:

Tercer trimestre. Estimació directa. Model: 130.
Tercer trimestre. Estimació objectiva. Model: 131.

 • Pagaments Fraccionats Societats i Establiments Permanents de no residents:

Exercici en curs. Models: 202, 222

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Tercer trimestre. Model 303.

 

Fins el 21 d’octubre

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)

 • Mes de setembre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.
 • Tercer trimestre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128,136, 210, 216.
 • Pagaments fraccionats renda:

Tercer trimestre. Estimació directa. Model: 130
Tercer trimestre. Estimació objectiva. Model: 131.

 • Pagaments Fraccionats Societats i Establiments Permanents de no residents:

Exercici en curs. Models: 202, 222.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de setembre. Models: 349, 380.
 • Tercer trimestre. Models: 303, 309, 349, 369, 380.
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals. Model: 308.
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Model: 341.

Impost sobre les primes d’Assegurances

 • Mes de setembre. Model: 430.

Impostos especials de fabricació

 • Mes de juliol. Grans empreses. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Mes de juliol. Grans empreses. Models: 561, 562, 563.
 • Mes de setembre. Models: 548, 566, 581.
 • Mes de setembre. Models: 570, 580.
 • Tercer trimestre 2019. Models: 521, 522, 547.
 • Tercer trimestre 2019. Activitats V1, V2, V7, F1, F2. Model: 553,
 • Tercer trimestre 2019. Sol·licituds de devolució. Models: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats. Model: 510.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Mes de setembre. Grans empreses. Model: 560.
 • Tercer trimestre. Llevat de grans empreses. Modelo: 560.

Impostos mediambientals

 • Tercer trimestre. Pagament fraccionat. Model: 585.
 • Pagament fraccionat. Model: 589.

Impost especial sobre el carbó

 • Tercer trimestre. Model: 595.

 

Fins el 25 d’octubre. Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de setembre. Models: 303, 353.

 

Fins el 30 d’octubre

Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Empreses amb periodicitat mensual

 • Mes de setembre. Models: 303, 322, 353.

 

Fins el 31 d’octubre

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb fines turístics

 • Tercer trimestre. Model: 179.

 

Calendari del contribuent. Catalunya

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

 • L’autoliquidació corresponent als anys 2017, 2018 i 2019 s’ha de presentar i ingressar entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.

 

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies