Calendari del Contribuent. Agost de 2019.

ag. 7, 2019Sense categoria

Calendari

Nº 18 / Agost 2019

Calendari del contribuent- Agost de 2019

 

Fins el 12 de agost.

 

 • Intrastat. Declaració del mes de juliol.

Fins el 15 de agost. Empreses amb periodicitat mensual
(sent dissabte, no passa al següent dia hàbil)

 

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)

 • Mes de juliol. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430.

Fins el 20 de agost. Empreses amb periodicitat mensual

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)

 • Mes de juliol. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de juliol. Models: 349, 380.

 

Impostos especials de fabricació

 • Mes de maig. Grans empreses. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Mes de maig. Grans empreses. Models: 561, 562, 563.
 • Mes de juliol. Models: 548, 566, 581.Mes de juliol. Models: 570, 580.
 • Segon trimestre 2019. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 55.
 • Segon trimestre 2019. Models: 561, 562, 563.

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats. Model: 510.

 

Impost especial sobre l’electricitat

 • Mes de juliol. Grans empreses. Model: 560.

Fins el 25 de agost. Empreses amb periodicitat mensual

 

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Mes de juliol. Models: 303, 353.

Fins el 30 de agost.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Empreses amb periodicitat mensual

 • Mes de juliol. Models: 303, 322, 353.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.