Calendari del Contribuent. Desembre 2021

des. 1, 2021Notes informatives, Sense categoria

Núm. 42 /Obligacions fiscals

 

Calendari del Contribuent. Desembre 2021

 

A continuació, resumim les principals obligacions fiscals del mes de novembre.

Aquest calendari està ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes de novembre. Fins el 13 de desembre.

 

Impost de Societats (IS). Tercer termini models 202 i 222

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 15 de desembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 20 de desembre.

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 15 de desembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 20 de desembre.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 25 de desembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 30 de desembre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de novembre. Fins el 20 de desembre.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes de novembre. Fins el 20 de desembre.

Impost sobre las primes d’assegurances

 • Mes de novembre. Fins el 20 de desembre.

Impostos especials de fabricació

 • Tots. Fins el 20 de desembre.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de novembre. Fins el 20 de desembre.

Impostos Mediambientals

 • Pagament fraccionat. Model 584. Fins el 20 de desembre.
 • Any 2020. Declaració informativa. Model 591. Fins el 30 de desembre.

Impost sobre les transaccions financeres

 • Mes de novembre. Model 604. Fins el 20 de desembre.

Comunicacions censals: opció / renúncia

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per al 2022 i successius. Models 036/037. Fins al 31 de desembre.
 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per al 2022 i successius. Models 036/037. Fins al 31 de desembre.
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per al 2022 i successius. Model 036. Fins al 31 de desembre.
 • Opció tributació en destinació vendes a distància a altres països de la Unió Europea per al 2022 i el 2023. Model 036. Fins al 31 de desembre.
 • Renúncia règim de deducció comú per a sectors diferenciats per al 2022: sense model.
 • Comunicació d’alta al règim especial del grup d’entitats. Model 039. Fins al 31 de desembre.
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d`entitats. Model 039. Fins al 31 de desembre.
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d`entitats. Model 039. Fins al 31 de desembre.
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per al 2022. Models 036/037. Fins al 31 de desembre.
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2022, 2023 i 2024. Models 036/037. Fins al 31 de desembre.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.