Calendari del Contribuent. Desembre 2022

Tot seguit resumim les obligacions fiscals del mes desembre.

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes de novembre. Fins el 12 de desembre.

Models (IRPF): 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 15 de desembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 20 de desembre.

Pagaments fraccionats Impost Societats: 202, 222

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Tercer pagament a compte. Fins el 15 de desembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Tercer pagament a compte. Fins el 20 de desembre.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA): 303, 353

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 25 de desembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 30 de desembre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de novembre. Fins el 20 de desembre.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes de novembre. Fins el 20 de desembre.
 • Finestreta única – Règim d’importació (Model 369). Fins el 2 de gener de 2023.

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Mes de novembre (Model 430). Fins el 20 de desembre.

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 de desembre.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de novembre. Fins el 20 de desembre.

Impostos mediambientals

 • Pagament fraccionat (Model 584). Fins el 20 de desembre.
 • Anual (Model 591). Fins el 20 de desembre.

Impost sobre les transaccions financeres

 • Mes de novembre. Declaració (Model 604). Fins el 20 de desembre.

Notificacions censals. Fins el 2 de gener de 2023

 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2023 i successius. Models: 036, 037.
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns utilitzats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2023 i successius Model 036.
 • Opció tributació en destinació vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2023 i 2024. Model 036.
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2023. Sense model.
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats. Model 039.
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats Model 039.
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats. Model 039.
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2023. Models: 036, 037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2023, 2024 i 2025. Models: 036, 037

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies