Núm 46 / Novembre 2020

 

Calendari del Contribuent. Desembre de 2020

A continuació passem a enumerar les principals obligacions tributàries que s’han de presentar durant el mes de novembre. Hem d’assenyalar que aquest calendari està informat per impostos, no per data de presentació.

Intrastat

 • Mes de novembre. Fins el 14 de desembre.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 15 de desembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 21 de desembre.

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Tercer pagament fraccionat. Fins el 15 de desembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Tercer pagament fraccionat. Fins el 21 de desembre.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 25 de desembre (sent festiu no passa a el següent dia hàbil)

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 30 de desembre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de novembre. Fins el 21 de desembre.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes de novembre. Fins el 21 de desembre.

Impost sobre las primes d’assegurances

 • Mes de novembre. Fins el 21 de desembre.

Impostos especials de fabricació

 • Tots. Fins el 21 de desembre.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de novembre. Fins el 21 de desembre.

Impostos Mediambientals

 • Pagament fraccionat. Modelo 584. Fins el 21 de desembre.
 • Declaració anual. Any 2019. Model 591. Fins el 21 de desembre.

Declaracions censals: inscripcions o renúncia

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per al 2021 i successius. Fins el 31 de desembre.
 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per al 2021 i successius. Fins el 31 de desembre.
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per al 2021 i successius. Fins el 31 de desembre.
 • Opció de tributació en destinació de les vendes a distància a altres països de la Unió Europea per al 2021 i el 2022. Fins el 31 de desembre.
 • Renúncia al règim de deducció comú per a sectors diferenciats per al 2021:sense model. Fins el 31 de desembre.
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats. Fins el 31 de desembre.
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats. Fins el 31 de desembre.
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats. Fins el 31 de desembre.
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per al 2021. Fins el 31 de desembre.
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per al 2021, el 2022 i el 2023. Fins el 31 de desembre.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies