Núm. 4 / Febrer 2021

 

Calendari del Contribuent.

A continuació, resumim o detallem les obligacions fiscals del mes de gener.
Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes de gener. Fins el 12 de febrer.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i e Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 15 de febrer.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 22 de febrer.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 23 de febrer (aquest mes de febrer té només 28 dies)

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins l’1 de març.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de gener. Fins el 22 de febrer.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes de gener. Fins el 22 de febrer.

Subvencions, indemnitzacions o ajudes d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals

 • Declaració anual 2020. Model 346. Fins el 22 de febrer.

Impost sobre las primes d’assegurances

 • Mes de gener. Fins el 22 de febrer.

Impostos especials de fabricació

 • Tots. Fins el 22 de febrer.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de gener. Fins el 22 de febrer.

Impostos Mediambientals

 • Quart trimestre. Modelo 583. Fins el 22 de febrer.

Pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats

 • Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural. Fins l’1 de març.

Declaracions anuals. Fins l’1 de març

 • Declaració anual de consum d’energia elèctrica. Model 159.
 • Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit. Model 170.
 • Declaració informativa anual de plans d’estalvi a llarg termini. Modelo 280.
 • Declaració anual d’operacions amb tercers. Model 347.

 

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies