Calendari del Contribuent. Gener de 2019.

des. 27, 2018Sense categoria

Calendari

Núm 38 / Desembre 2018

 

Fins al 12 de gener

  • Intrastat. Declaració del mes de desembre.

 

Fins al 15 de gener. Autoliquidacions amb domiciliació bancària.

  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i Impost sobre societats

Models del mes de desembre: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 i 430.

Models del quart trimestre: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 i 216.

 

Fins al 21 de gener

Accediu al contingut de les obligacions que vencen el 21 de gener. +Info

 

Fins al 25 de gener. Autoliquidacions amb domiciliació bancària.

  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Pagaments fraccionats renda. Quart Trimestre: 130 i 131.

 

  • Impost sobre el valor afegit (IVA)

Models del mes de desembre: 303 i 353

Models del quart trimestre: 303

 

Fins al 30 de gener

Accediu al contingut de les obligacions que vencen el 30 de gener.  +Info

Fins al 31 de gener

Accediu al contingut de les obligacions que vencen el 31 de gener. +Info

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.