Núm. 23 / Juny 2021

 

Calendari del Contribuent. Juliol 2021

A continuació, resumim les obligacions fiscals del mes de juliol.

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes de juny. Fins el 12 de juliol.

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS). Retencions

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 15 de juliol.
 • Empreses periodicitat trimestral. Segon trimestre. Fins el 15 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 20 de juliol.
 • Empreses periodicitat trimestral. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

Pagaments fraccionats. IRPF (Models 130 y 131)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Obligats periodicitat trimestral. Segon trimestre. Fins el 15 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Obligats periodicitat trimestral. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

 

Impost sobre Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Declaració anual 2020. Entitats el període impositiu coincideixi amb l’any natural.

(Models 200, 206, 220 i 221). Fins al 21 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Declaració anual 2020. Entitats el període impositiu coincideixi amb l’any natural.

(Models 200, 206, 220 i 221). Fins al 26 de juliol.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 25 de juliol.
 • Empreses periodicitat trimestral. Segon trimestre. Fins el 15 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el Fins el 30 de juliol.
 • Empreses periodicitat trimestral. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. Fins el 20 de juliol.

Altres declaracions

 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals (Model 308). Fins el 20 de juliol.
 • Declaració-liquidació no periòdica (Model 309). Fins el 20 de juliol.
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca (Model 341). Fins el 20 de juliol.
 • Segon trimestre. Serveis via electrònica (Model 368). Fins el 20 de juliol.
 • Operacions assimilades a les importacions (Modelo 380). Mes de juny. Fins el 20 de juliol.
 • Operacions assimilades a les importacions (Modelo 380). Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

 

Impostos sobre les primes d’assegurances

 • Mes de juny. Fins el 20 de juliol.

 

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 de juliol.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de juny. Fins el 20 de juliol.
 • Declaració Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

 

Impostos Mediambientals

 • Segon trimestre (Model 585). Fins el 20 de juliol.

 

Impost especial sobre el carbó

 • Declaració Segon trimestre (Model 595). Fins el 20 de juliol.

 

Impost sobre les transaccions financeres

 • Mes de juny (Model 604). Fins el 20 de juliol.

 

Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil

 • La presentació dels Comptes Anuals s’ha de fer dins dels 30 dies següents a la Junta General on van ser aprovades.

Per a  les societats, l’exercici social coincideix amb l’any natural, el termini per al dipòsit dels comptes anuals finalitza el dia 30 de juliol.

 

Vendes On-line a particulars europeus. Finestreta Única o One-Stop Shop (OSS)

 • Tràmit per sol·licitar estar inclosos en la finestreta única en nom de la simplificació de l’IVA de el comerç electrònic. Fins al 31 de juliol.

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies