Calendari del Contribuent. Juny 2021

maig 31, 2021Notes informatives, Sense categoria

Núm. 18 / Maig 2021

 

Calendari del Contribuent.

A continuació, resumim o detallem les obligacions fiscals del mes de juny.
Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

Intrastat

Mes de maig. Fins el 12 de juny.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Empreses periodicitat mensual. Mes de maig. Fins el 15 de juny.

Declaracions sense domiciliació bancària

Empreses periodicitat mensual. Mes de maig. Fins el 21 de juny.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Empreses periodicitat mensual. Mes de maig. Fins el 25 de juny.

Declaracions sense domiciliació bancària

  • Empreses periodicitat mensual. Mes de maig. Fins el 30 de juny.
  • Operacions assimilades a les importacions. Mes de maig. Fins el 21 de juny.
  • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes de maig. Fins el 21 de juny.

Impost sobre las primes d’assegurances

Mes de maig. Fins el 21 de juny.

Impostos especials de fabricació

Tots. Fins el 21 de juny.

Impost especial sobre l’electricitat

Grans empreses. Mes de maig. Fins el 21 de juny.

Impostos Mediambientals

Pagament fraccionat. Model 584. Fins el 21 de juny.

Renda i Patrimoni

Declaracions a ingressar amb domiciliació bancària.

Renda i Patrimoni. Exercici 2020. Des del 7 de maig fins al 25 de juny.

Resta de declaracions

Renda i Patrimoni. Exercici 2020. Des del 7 de maig fins al 30 de juny.
Règim especial de tributació per l’Impost sobre la Renda de No Residents per a treballadors desplaçats el 2020. Model 151. Fins el 30 de juny.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.