Calendari del Contribuent / Juny 2024

juny 3, 2024Calendari

Calendari del Contribuent

(Font: Agència Tributària)

Des del 3 de juny a l’ 1 de juliol

Presentació a les oficines de l’Agència Tributària de la declaració de Renda 2023.

Fins al 12 de juny

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

• Maig 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de juny

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost de Societats (IRPF i IS)

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

• Maig 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

• Maig 2024. Declaració recapitulativa d’ operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les Primes d’ assegurances

Maig 2024: 430

Impostos Especials de Fabricació

• Març 2024. Grans empreses: 561, 562, 563

• Maig 2024: 548, 566, 581

• Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost Especial sobre l’ Electricitat

• Maig 2024. Grans empreses: 560

Impostos Mediambientals

• Maig 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

• Any 2024. Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’ energia nucleoelèctrica. Primer pagament fraccionat: 584

Impost sobre les Transaccions Financeres

• Maig 2023: 604

Fins al 26 de juny

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost de Patrimoni (IRPF i IP)

• Declaració anual Renda i Patrimoni 2023 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

Fins al 30 de juny

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

• Maig 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.