Calendari del Contribuent. Juny de 2020

maig 31, 2020Sense categoria

Núm 29 / Juny 2020

 

Calendari del Contribuent.

 

Fins l’1 de juny

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes d’abril. Models: 303, 322, 353.

Fins el 12 de juny

Intrastat. Declaració del mes de maig.

Fins el 15 de juny. Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

 • Mes de maig. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430.

Fins el 20 de juny. Sent dissabte passa a dilluns

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Empreses amb periodicitat mensual

 • Mes de maig. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Empreses amb periodicitat mensual

 • Mes de maig. Models: 349, 380.

Impost sobre les primes d’Assegurances

 • Mes de maig. Model: 430.

Impostos especials de fabricació

 • Mes de març (*). Grans empresas. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Mes de març. Grans empresas. Models: 561, 562, 563.
 • Mes de maig. Models: 548, 566, 581.
 • Mes de maig (*). Models: 570, 580.
 • Declaració de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores autorizados. Model: 510.

(*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu Electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Mes de maig. Grans empresas. Model: 560.

Impostos mediambientals

 • Pagament fraccionat. Model: 584.

Fins el 25 de juny

Autoliquidacions amb domiciliació bancària. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de maig. Models: 303, 353.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

 • Declaració anual de l’Impost sobre la Renda corresponent a l’exercici 2019 amb resultat a ingressar i amb domiciliació en compte. Model: D-100.

Fins el 30 de juny

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

 • Declaració anual de l’Impost sobre la Renda corresponent a l’exercici 2019 qualsevol resultat exceptuant la domiciliació en compte. Model: D-100.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes maig Models: 303, 322, 353.

 

 

Barcelona, 1 de juny de 2020.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.