Calendari del Contribuent.Maig 2023.

maig 3, 2023Notes informatives, Sense categoria

Tot seguit resumim les obligacions fiscals del mes d’abril.

Aquest calendari apareix ordenat per data de presentació,  no per impostos.

 

 

 

 

 

 

Fins al 2 de maig

IVA

 • Març 2023.Autoliquidació:303
 • Març 2023.Grup d’entitats, model individual:322
 • Març 2023.Grup d’entitats, model agregat:353
 • Març 2023.Operacions assimilades a les importacions:38

Número d’identificació fiscal

Primer trimestre 2023.Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit:195

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

Primer trimestre 2023:235

Impost sobre Determinats Serveis Digitals

Primer trimestre 2023:490

Impostos Mediambientals

Primer trimestre 2023.Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus.Autoliquidació:593

 

Des del 5 de maig al 30 de juny

Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2022

 

Fins al 12 de maig

 

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

Abril 2023.Obligats a subministrar informació estadística

 

Fins al 22 de maig

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

Abril 2023.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

Abril 2023.Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries:349

Impost sobre les Primes d’Assegurances

Abril 2023:430

Impostos Especials de Fabricació

Febrer 2023.Grans empreses:561, 562, 563

Abril 2023:548, 566, 581

Primer trimestre 2023.Llevat de grans empreses:561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

Impost Especial sobre l’Electricitat

Abril 2023.Grans empreses:560

Impostos Mediambientals

Abril 2023.Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.Autoliquidació:592

Primer trimestre 2023.Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica.Autoliquidació i pagament fraccionat:583

Impostos sobre les Transaccions Financeres

Abril 2023:604

 

Fins al 30 de maig

IVA

 • Abril 2023.Autoliquidació:303
 • Abril 2023.Grup d’entitats, model individual:322
 • Abril 2023.Grup d’entitats, model agregat:353
 • Abril 2023.Operacions assimilades a les importacions:380

Fins al 31 de maig

IVA

 • Abril 2023.Finestreta única – Règim d’importació:369

Declaració anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua

 • Any 2022:289

Declaració anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes

 • Any 2022:290

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.