Núm. 36 /Obligacions fiscals

 

Calendari del Contribuent. Novembre 2021

A continuació, resumim les principals obligacions fiscals del mes de novembre.

Aquest calendari està ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes d’octubre. Fins el 12 de novembre.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

 • Segon termini de la declaració anual de 2020. Model 102. Fins el 5 de novembre.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’octubre. Fins el 15 de novembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’octubre. Fins el 22 de novembre.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’octubre. Fins el 25 de novembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 5 de novembre.
 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’octubre. Fins el 30 de novembre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes d’octubre. Fins el 22 de novembre.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes d’octubre. Fins el 22 de novembre.

Impost sobre las primes d’assegurances

 • Mes d’octubre. Fins el 22 de novembre.

Impostos especials de fabricació

 • Tots. Fins el 22 de novembre.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes d’octubre. Fins el 22 de novembre.

Impostos Mediambientals

 • Tercer Trimestre. Model 583. Fins el 22 de novembre.
 • Any 2020. Autoliquidació. Model 583. Fins el 30 de novembre.
 • Any 2021. Autoliquidació anual per cessament d’activitat. Model 588. Fins el 30 de novembre.

Impost sobre les transaccions financeres

 • Mes d’octubre. Model 604. Fins el 22 de novembre.

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Segon i tercer trimestre 2021. Model 179. Fins el 2 de novembre.

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Tercer trimestre. Model 235. Fins el 2 de novembre.

Compte Corrent Tributari (CCT)

 • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2022: CCT (compte corrent tributari)

La renúncia s’haurà de formular en el model de “Sol·licitud d’inclusió / comunicació de renúncia a el sistema de compte corrent en matèria tributària”

Fins al 2 de novembre.

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Tercer trimestre. Model 490. Fins al 2 de novembre.

Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals

 • Any 2020: Entitats amb any natural. Model 232. Fins al 30 de novembre.

Registre de devolució mensual

 • Sol·licitud d’inscripció / baixa. Model 036. Fins al 30 de novembre.

Impost sobre el Valor Afegit. IVA diferit de les operacions d’importació

 • Sol·licitud d’inscripció / baixa. Model 036 Fins al 30 de novembre.

Règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per 2021

 • Sol·licitud d’aplicació. Sense model. Fins al 30 de novembre.

SII. Portar electrònica dels llibres registre

 • Sol·licitud d’opció o renúncia. Model 036. Fins al 30 de novembre.

SII. Portar electrònica dels llibres registre

 • Comunicació de l’opció o renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers. Model 036. Fins al 30 de novembre.

 

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies