Calendari del Contribuent. Novembre de 2020

oct. 29, 2020Sense categoria

Núm 39 / Octubre 2020

 

Calendari del Contribuent. Novembre de 2020

A continuació passem a enumerar les principals obligacions tributàries que s’han de presentar durant el mes de novembre.

Hem d’assenyalar que aquest calendari està informat per impostos, no per data de presentació.

Intrastat

 • Mes d’octubre. Fins el 12 de novembre.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

 • Segon termini. Declaració anual de 2019, si es va fraccionar el pagament. Fins el 5 de novembre.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’octubre. Fins el 15 de novembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’octubre. Fins el 20 de novembre.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’octubre. Fins el 25 de novembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’octubre. Fins el 30 de novembre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes d’octubre. Fins el 20 de novembre.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes d’octubre. Fins el 20 de novembre.

Impostos especials de fabricació

 • Tots. Fins el 20 de novembre.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes d’octubre. Fins el 20 de novembre.

Impostos Mediambientals

 • Empreses periodicitat trimestral. Fins el 20 de novembre.
 • Declaració anual. Any 2019. Fins el 30 de novembre.
 • Declaració anual. Any 2020. Autoliquidació anual per cessament d’activitat. Fins el 30 de novembre.

Declaracions censals: inscripcions o baixes

 • Sol·licitud d’inscripció / baixa. Registre de devolució mensual del IVA. Fins el 30 de novembre.
 • Sol·licitud d’opció o renúncia. Sol·licitud de l’opció per l’ajornament de l’ingrés de les quotes de l’IVA en les operacions d’importació (IVA diferit). Fins el 30 de novembre.
 • Sol·licitud d’aplicació d’un règim de deducció comú per a sectors diferenciats per al 2020. Fins el 30 de novembre.
 • Subministrament immediat d’Informació (SII). Opció o renúncia per l’administració electrònica dels llibres registre. Fins el 30 de novembre.
 • Subministrament immediat d’Informació (SII). Opció o renúncia pels destinataris de les operacions o tercers. Fins el 30 de novembre.

Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

 • Entitats el període impositiu coincideixi amb l’any natural (Model 232). Fins al 30 de novembre.
 • Resta d’entitats, al mes següent als deu mesos posteriors a la fi de el període impositiu.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.