Núm. 28 /Obligacions fiscals

Calendari del Contribuent. Octubre 2022

Tot seguit resumim les obligacions fiscals del mes d’octubre.

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes de setembre. Fins el 13 d’octubre.

 

Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 136, 210, 216, 230

Autoliquidacions amb domiciliació bancària (sent festiu no passa al dia hàbil següent)

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 15 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.

 

Pagaments fraccionats. Renda

Autoliquidacions amb domiciliació bancària (sent festiu no passa al dia hàbil següent)

 • Models 130 i 131. Tercer trimestre. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Models 130 i 131. Tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.

 

Pagaments fraccionats. Societats

 

Autoliquidacions amb domiciliació bancària (sent festiu no passa al dia hàbil següent)

 • Models 202 i 222. Segon pagament a compte. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Models 202 i 222. Segon pagament a compte. Fins el 20 d’octubre.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 26 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 31 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. Fins el 20 d’octubre.
 • Declaració-liquidació no periòdica (Model 309). Fins al 20 d’octubre.
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals (model 308). Fins al 20 d’octubre.
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca (Model 341). Fins al 20 d’octubre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Tercer trimestre. Fins al 20 d’octubre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de setembre. Fins al 20 d’octubre.
 • Finestreta única. Mes de setembre. Règim importació (Model 369). Fins al 31 d’octubre.
 • Finestreta única. Tercer trimestre. Règims exterior i de la unió (Model 369). Fins al 31 d’octubre.

 

Impostos sobre les primes d’assegurances

 • Model 430. Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.

 

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 d’octubre.

 

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de setembre (Model 560). Fins el 20 d’octubre.
 • Declaració Tercer trimestre (Model 560). Fins el 20 d’octubre.

 

Impostos Mediambientals

 • Tercer trimestre (Model 585). Fins el 20 d’octubre.
 • Pagament fraccionat (Model 589). Fins el 20 d’octubre.

 

Impost especial sobre el carbó

 • Declaració Tercer trimestre (Model 595). Fins el 20 d’octubre.

 

Impost sobre les transaccions financeres

 • Model 604. Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.

 

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Segon i tercer trimestre (Model 179). Fins el 31 d’octubre.

 

Impostos sobre determinats serveis digitals

 • Model 490. Tercer trimestre. Fins el 31 d’octubre.

 

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Model 235. Tercer trimestre. Fins el 31 d’octubre.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies