Calendari del Contribuent. Setembre 2021

ag. 30, 2021Notes informatives, Sense categoria

Núm. 27 / Agost 2021

 

Calendari del Contribuent. Setembre 2021

A continuació, resumim les obligacions fiscals del mes de setembre.

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes d’agost. Fins el 13 de setembre.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

i Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’agost. Fins el 15 de setembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’agost. Fins el 20 de setembre.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’agost. Fins el 25 de setembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’agost. Fins el 30 de setembre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes d’agost. Fins el 20 de setembre.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). El juliol i l’agost. Fins el 20 de setembre.

Impost sobre las primes d’assegurances

 • El juliol i l’agost. Fins el 20 de setembre.

Impostos especials de fabricació

 • Tots. Fins el 20 de setembre.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes d’agost. Fins el 20 de setembre.

Impostos Mediambientals

 • Pagaments fraccionats. Models 583 y 587. Fins el 20 de setembre.

Impost sobre les transaccions financeres

 • Mes d’agost. Fins el 20 de setembre.

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.