Calendari del Contribuent. Setembre 2022.

set. 6, 2022Notes informatives, Sense categoria

Núm. 23 /Obligacions fiscals

Calendari del Contribuent. Setembre 2022

Tot seguit resumim les obligacions fiscals del mes de setembre.

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes d’agost. Fins el 12 de setembre.

Models (IRPF): 111, 115, 117, 123, 124, 126, 136, 210, 215, 230

 

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’agost. Fins el 15 de setembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’agost. Fins el 20 de setembre.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’agost. Fins el 25 de setembre. (sent festiu no passa al dilluns).

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’agost. Fins el 30 de setembre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes d’agost. Fins el 20 de setembre.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. El Juliol i l’agost. Fins el 20 de setembre.
 • Finestreta única – Règim d’importació (Model 369). Fins el 30 de setembre.

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • El juliol i l’agost (Model 430). Fins el 20 de setembre.

 

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 de setembre.

 

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes d’agost. Fins el 20 de setembre.

 

Impostos mediambientals

 • Totes les declaracions. Fins el 20 de setembre.

 

Impost sobre les transaccions financeres

 • Declaració (Model 604). Fins el 20 de setembre.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.