Calendari del Contribuent. Setembre de 2020

ag. 31, 2020Sense categoria

Núm 34 / Agost 2020

 

Calendari del Contribuent. Setembre de 2020

El present calendari està ordenat per impostos en lloc de per dates de presentació.

Intrastat

 • Mes de agost. Fins el 14 de setembre.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de agost. Fins el 15 de setembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de agost. Fins el 21 de setembre.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de agost. Fins el 25 de setembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de agost. Fins el 30 de setembre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de agost. Fins al dia 21 de setembre.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mesos de juliol i agost. Fins al dia 21 de setembre.

Impostos especials de fabricació

 • Tots. Fins el 21 de setembre.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de agost. Fins el 21 de setembre.

Impostos Mediambientals

 • Empreses periodicitat trimestral. Fins al dia 21 de setembre.
 • Empreses periodicitat quadrimestral. Fins al dia 21 de setembre.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.