Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 11/2019.

jul. 1, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 11/2019

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 • Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual s’aprova el nou model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicacióRecull l’actualització de la pàgina de presentació en el Registre Mercantil.

  L’empresa obligada a elaborar i presentar en els seus comptes consolidats un estat d’informació no financera, segons estableix el Reial decret llei 18/2017, de 24 de novembre, pot fer-ho com a estat separat, o bé formant part de l’informe de gestió consolidat. De la selecció efectuada, es deixarà constància explícita en la pàgina de presentació en el Registre Mercantil, que desdoblega la casella destinada a aquest efecte amb aquesta finalitat en el nou model aprovat en aquesta Resolució.

  BOE-A-2019-7681, de 24 de maig de 2019. +Info

 • Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual es modifiquen els Annexos I, II i III de l’Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, per la qual s’aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicacióAquesta resolució recull:
  • Actualització de la pàgina de presentació en el Registre Mercantil, de la referència a la norma d’elaboració dels comptes anuals de la nota 1 de l’apartat 1 de la fulla d’instruccions d’emplenament, model abreujat, del quadre de la memòria MPa5 «Actius financers» del model normalitzat de PIMES aprovat per l’Ordre JUS/319/2018, de 21 de març i finalment dels test d’errors dels models de presentació dels comptes anuals aprovats per l’Ordre JUS/319/2018, de 21 de març.

  BOE-A-2019-7682, de 24 de maig de 2019. +Info

 • Dipòsit de comptesEl Ministeri de Justícia posa a la disposició de societats, empresaris i altres entitats obligades a presentar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil, els models vigents de dipòsit de comptes anuals.Models traduïts a les llengües cooficials pròpies de cada Comunitat Autònoma. +Info

Internacionals

  • IFRS. IASB Update Maig 2019Els temes, per ordre de la discussió, van anar:
   • Provisions.
   • La implementació importa.
   • Estats financers primaris.
   • Uns altres.

IFRS. IASB Update Maig 2019. +Info

 • IFAC. IAASB. Parlem de tecnologiaInclou notícies rellevants addicionals i informació sobre tecnologia en auditoria, i activitats recents del grup de treball. +Info
 • IFAC. Publicacions en espanyol

 

  • Resposta del Comitè de les Petites i Mitjanes Signatures Comptables de la IFAC a l’Esborrany per a Debat del IAASB, titulat Proposta de Norma Internacional de Serveis Relacionats 4400 (Revisada) Encàrrecs de Procediments Acordats. +Info
  • Pla de treball i estratègia 2019-2023 del IPSASB. +Info

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.