Núm. 12/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

Terminis definitius per a la presentació dels llibres oficials i els comptes anuals de l’exercici 2019

Com a conseqüència de la disposició final vuitena del RDL 19/2020 publicat al BOE de 27 de maig de 2020, els terminis per a la formulació de comptes, legalització de llibres, celebració de la Junta per a l’aprovació dels comptes i dipòsit dels comptes en el Registre, i sense perjudici de poder presentar-lo en qualsevol moment, queda així:

  • Per formulació de comptes: Fins el 31 d’agost de 2020.
  • Per legalització de llibres: Fins el 30 de setembre de 2020.
  • Per celebrar la Junta d’aprovació de comptes: Fins el 31 d’Octubre de 2020.
  • Per dipositar els comptes al Registre Mercantil: Fins el 30 de Novembre de 2020.

(Màxim 1 mes des de la data de celebració de la Junta d’aprovació)

Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig. Llegir +

 

Internacionals

EFRAG. Update de maig de 2020

Discussions tècniques públiques celebrades i les decisions preses durant aquest mes.

Llegir +

 

IASB. Update de maig de 2020

Entre d’altres temes es va parlar de la reforma de l’Interès d’Oferta en el mercat interbancari (IBOR) i els efectes sobre la informació financera: fase 2.

Llegir +

 

IAASB. Implementació ISA 540 (revisada): exemples il·lustratius per auditar estimacions comptables simples i complexes

El Grup de treball d’implementació de la Norma Internacional d’Auditoria (ISA) 540 (revisada) de l’IAASB ha preparat exemples il·lustratius per auditar estimacions comptables simples i complexes. Els exemples estan dissenyats per il·lustrar com un auditor podria abordar certs requisits d’ISA 540 (revisats), i s’han desenvolupat per ajudar a l’auditor a comprendre com es pot aplicar ISA 540 (revisat) a:

  • Estimació comptable simple: Disposició sobre deteriorament de l’inventari.
  • Estimació comptable complexa: Provisió per deteriorament de propietats, planta i equip.

 

Llegir +

Unió Europea

 

Reglament (UE) 2020/551 de la Comissió de 21 d’abril de 2020 pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 1126/2008, pel qual s’adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) nº 1606/2002 de Parlament Europeu i de Consell, pel que fa a la Norma Internacional d’Informació Financera 3

 

Totes les empreses aplicaran les modificacions esmentades en l’article 1 com a molt tard des de la data d’inici del seu primer exercici a partir de l’1 de gener de 2020.

A destacar:

  • Definició d’un negoci (input, procés i producte).
  • Identificació d’una combinació de negocis.
  • Prova opcional per determinar la concentració de la valor raonable.
  • Altres.

«DOUE» núm. 127, de 22 d’abril de 2020. Llegir +

Barcelona 11 de juny de 2020.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies