Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 16/2021

set. 13, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 16/2021

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

• Sector Públic. Ordre HAC/820/2021, de 9 de juliol, per la qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat Pública, aprovat per Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril i les normes per a la formulació de Comptes Anuals Consolidats en l’Àmbit del Sector Públic, aprovades per Ordre HAP/1489/2013, de 18 de juliol.

«BOE» núm. 182, de 31 de juliol de 2021.

Llegir més

 

• Comptabilitat Pública. Resolució de 26 de juliol de 2021, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual s’autoritza la utilització d’un compte de primer ordre no recollida en el Pla General de Comptabilitat Pública als Organismes Autònoms i Entitats a les quals sigui aplicable la Instrucció de Comptabilitat de l’Administració Institucional de l’Estat, aprovada per Ordre EHA/2045/2011, de 14 de juliol.

Compte 111. «Reserva d’estabilització»

«BOE» núm. 183, de 2 d’agost de 2021.

Llegir més

 

• Sector Públic. Comptabilitat. Ordre HAC / 836/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats en l’àmbit del sector públic local.

«BOE» núm. 184, de 3 d’agost de 2021.

Llegir més

 

Internacionals

• Actualització conjunta de IASB i IASB-FASB de juliol de 2021

Podem destacar que, entre altres temes, es toquen els següents:

  • Recerca i establiment d’estàndards
  • Manteniment i aplicació constant
  • Taxonomia
  • Projectes discutits en la reunió conjunta de IASB-FASB
Llegir més

 

L’OPINIÓ DEL TRIBUNALS

• Despeses acreditades i comptabilitzades. Quan són deduïbles fiscalment

Les despeses acreditades i comptabilitzades no són deduïbles quan constitueixin donatius i liberalitats; seran deduïbles, aquelles disposicions -comptable i comptabilitzat- a títol gratuït amb clients per relacions públiques usuals.

ROJ: STS 1233/2021 – ECLI:ÉS:TS:2021:1233.

Llegir més

 

• El saldo anual de compensació de drets de cobrament contemplats en el Reial decret 971/2011, d’1 de Juliol i conveni annex del mateix han de qualificar-se i comptabilitzar-se com a actiu financer o bé com a immobilitzat intangible. Què opines?

(…) declarant que el saldo de compensació i drets de cobrament derivats del RD 971/2011 no poden ser qualificats com a actiu financer, sinó que han de ser qualificats com a immobilitzat intangible, mantenint-se el contingut del consignat en la censura prèvia (…)

ROJ: STS 2798/2021 – ECLI:ES:TS:2021:2798.

Llegir més

 

 

 

 

Barcelona, 10 de setembre de 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.