Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 19/2020

oct. 2, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 19/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

 

• Actualització de les NIIF per a les PIMES. Setembre de 2020.

El resum inclou el següent:

. Informació sobre les opcions per respondre a la sol·licitud d’informació.
. Informació sobre esdeveniments de divulgació.
. Una visió general dels materials que donen suport a la sol·licitud d’informació.
. Incorporació de nous membres al SME Implementation Group (SMEIG).
. Un full informatiu actualitzat de les NIIF per a PIMES.
. Informació sobre recursos en línia.

Llegir mes

L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA INFORMA

• Una societat comptabilitza una factura rebuda d’un proveïdor francès desglossant el corresponent IVA francès amb la intenció de sol·licitar la seva devolució mitjançant la presentació de el model corresponent. No obstant això, transcorregut el termini de presentació no sol·licita la devolució de l’IVA francès. ¿La societat pot considerar aquest IVA caducat despesa deduïble en l’Impost sobre Societats?

L’IVA suportat a França per l’entitat, si bé va ser en origen un import susceptible de ser recuperat, respecte del qual l’entitat va poder haver sol·licitat la seva devolució mitjançant el procediment legalment previst, va motivar el registre comptable d’una despesa per no haver sol·licitat aquesta devolució, sense que aquesta despesa pugui tenir la consideració de fiscalment deduïble per incórrer en el supòsit previst en la lletra e) de l’article 15 de la LIS.

Consulta 142.168 de l’Informa de l’AEAT.

Llegir mes

 

 

 

 

Barcelona 2 d’octubre de 2020.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.