Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 5/2022

març 15, 2022Sense categoria

Logo Accid

Núm. 5/2022

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

IFRIC. Update. Febrer 2022 [+Info]

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes de gener.

Llegir més.

IAASB. Guia d’implementació per primera vegada de ISA 220. Norma Internacional d’Auditoria 220

Aquesta Guia d’implementació pot ajudar les parts interessades a comprendre els requisits de la Norma internacional d’auditoria (ISA) 220, Gestió de qualitat per a una auditoria d’estats financers, i implementar la norma de la manera prevista.

Enllaç: https://www.iaasb.org/publications/isa-220-first-time-implementation-guide

Llegir més.

IFAC. Cinc recomanacions clau perquè la professió comptable recolzi una millor Gestió Pública Financera [+Info]

1. Assegurar que les PAO mantinguin un enfocament en el quadre de comptables del sector públic, fins i tot a través de la certificació i el desenvolupament professional continu.
(…)

Llegir més.

FASB. Taxonomia d’Informes Financers GAAP 2022

La taxonomia d’informes financers (GRT) GAAP de 2022 conté actualitzacions per als estàndards de comptabilitat i altres millores des de la taxonomia de 2021 tal com la utilitzen els emissors que presenten les seves declaracions davant la Comissió de Borsa i Valors dels EUA (SEC).

Llegir més.

CONSULTES VINCULANTS D’INTERÈS

Una empresa té un soci que és administrador únic i posseeix una participació del 100% en la societat.

Al seu torn, el soci està donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) com a autònom societari i exerceix labors de gerència i pròpies de l’activitat de l’empresa, percebent una nòmina pel seu treball i no percebent res pel càrrec i labors d’administració.

Els estatuts de l’entitat consultant indiquen que el càrrec d’administrador és gratuït.

Què opines? Aquesta nòmina és deduïble en l’Impost de societats?

Les despeses relatives a les retribucions que percebin els socis en la seva condició de treballadors seran despeses fiscalment deduïbles a l’efecte de l’Impost de societats, sempre que compleixin les condicions legalment establertes a efectes mercantils i laborals, respectivament, així com els requisits d’inscripció comptable, imputació conformement a meritació i justificació documental, prèviament assenyalats.

Consulta de la DGT V2399-21.

Llegir més.

Barcelona, 11 de març del 2022.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.