Núm. 7/2019

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 • Llibres Comptables d’Impostos Especials
 • S’han publicat les especificacions tècniques del Projecte SILICIE (Subministrament immediat de Llibres Comptables d’Impostos Especials). +Info

Internacionals

 • IFRS. IASB Update març 2019.

  Els temes, per ordre de la discussió, van ser:

  • Classificació dels passius com corrents o no corrents (esmenes a la NIC 1)
  • PIMES que són subsidiàries. Actualització.
  • Revisió estàndard de les PIMES.
  • Instruments financers amb característiques d’equitat.
  • Combinacions de negocis sota control comú.

  IFRS. IASB Update març 2019. +Info

 • EFRAG. Update març 2019.

  Edició de març de 2019 de l’actualització de EFRAG, que resumeix les discussions tècniques públiques celebrades i les decisions preses durant aquest mes.  +Info

L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS

 • IS. Compensació de bases imposables negatives: opcions tributàries.

  Possibilitat de compensar bases imposables negatives majors a les aplicades en autoliquidacions en els supòsits en que, amb posterioritat a la presentació de l’autoliquidació, es produeixi un augment de les bases imposables negatives de períodes anteriors susceptibles de compensació com a conseqüència d’una resolució d’un òrgan revisor econòmic – administratiu o contenciós-administratiu. Matisació del criteri contingut a la resolució 2017.04.04 (RG 1510-2013).Criteri 1 de la resolució 06356/2015/00/00 del 16/01/2019.  +Info

UTILITATS PER A COMPTABLES

 • Llibres. Legalització

  Tot empresari ha de portar obligatòriament una sèrie de llibres comptables i societaris que hauran de ser legalitzats al Registre Mercantil.

  Comptables:

  • El Llibre Diari.
  • El Llibre Inventari i Comptes Anuals.

  Societaris:

  • El Llibre d’Actes de la Junta General i de la resta d’òrgans col·legiats.
  • Llibre-registre de socis a les societats limitades.
  • Llibre-registre d’accions nominatives a les societats anònimes.
  • Llibre-registre de contractes a les societats unipersonals.
  • Qualssevol altres que portin els empresaris a l’àmbit de la seva activitat.

  Conforme a l’art. 329 del Reglament del Registre Mercantil, s’hauran de legalitzar al Registre Mercantil els llibres que obligatòriament han de portar els empresaris. Així mateix, podran ser legalitzats els llibres de detall del Llibre Diari i qualssevol altres que es portin pels empresaris a l’àmbit de la seva activitat.

  Accedeix a la zona de descàrregues del Registre Mercantil. +Info

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies