Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 7/2021

abr. 21, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm.6 /2021

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

 

  • IFRS. Actualització suplementària d’ IASB. Març 2021

El Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat (Consell) va celebrar una reunió complementària el 10 de març de 2021 per a:

. Considerar la retroalimentació sobre el Projecte de Norma de febrer de 2021 Concessions de lloguer relacionades amb Covid-19 més enllà del 30 de juny de 2021,que va proposar una esmena a la NIIF 16 Arrendaments.

. Tornar a deliberar sobre la proposta de projecte a la llum d’aquesta retroalimentació.

El Consell va decidir provisionalment finalitzar la proposta a l’esborrany de l’exposició amb un paràgraf addicional de transició explicativa.

Llegir més

  • RESOLUCIONS VINCULANTS D’INTERÈS

Procedència del sistema de conservació de factures rebudes mitjançant una fotografia que mostraria el seu contingut íntegre

(…) “Primer. Formats estàndard d’ús comú.

S’entendran com a «formats estàndard d’ús comú» i seran admesos com a tals aquells que estiguin publicats en la pàgina web de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), similars a ISO 19005 (PDF/A), PNG, o JPEG2000. La tècnica de compressió emprada, en el seu cas, ha de ser sense pèrdua d’informació.

Per a garantir la independència de la plataforma tecnològica i evitar la seva obsolescència, els formats utilitzats han de ser autodocumentats i autosuficients en contingut per assegurar l’accés a les imatges.”. (…)

Resolució vinculant V0002-21.

 

Llegir més

 

 

 

Barcelona, 31 de març de 2021

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.