Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 8/2022

abr. 25, 2022Sense categoria

Logo Accid

Núm. 8/2022

 

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

Circular 3/2022, del 30 de març, del Banc d’Espanya

Per la qual es modifiquen la Circular 2/2016, de 2 de febrer, a les entitats de crèdit, sobre supervisió i solvència, que completa l’adaptació de l’ordenament jurídic espanyol a la Directiva 2013/36/UE i al Reglament (UE) n .º 575/2013; la Circular 2/2014, de 31 de gener, a les entitats de crèdit, sobre l’exercici de diverses opcions regulatòries contingudes al Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012; i la Circular 5/2012, de 27 de juny, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.
BOE núm. 82, de 06/04/2022.

Llegir més.

Internacionals

EFRAG. Update. Març 2022

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes de gener.

Llegir més.

IFAC. Auditoria d’estimacions comptables: Eina d’implementació de la NIA 540 (revisada)

Aquesta eina d’implementació conté suggeriments de “què”, “per què” i “com”. Aquests no són generals i es poden aplicar més o diferents consideracions depenent de les circumstàncies del treball.

Llegir més.

 

 

Barcelona, 22 d’abril del 2022.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.