Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 16/2019.

oct. 7, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 16/2019

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

 

  • EFRAG. Update Agost 2019

Edició d’agost de 2019 de l’actualització de EFRAG, que resumeix les discussions tècniques públiques celebrades i les decisions preses durant aquest mes.

+Info

 

  • IFAC. IASB Update Agost 2019

IBOR i els seus efectes en la informació financera.

+Info

 

 

NOVETATS FISCALS

Nacionals

 

  • Quin és el valor d’adquisició en una subhasta judicial?

El valor d’adquisició estarà constituït pel preu pagat en la subhasta, més l’import de les càrregues anteriors que queden a càrrec de l’adquirent, a l’ésser tots dos imports els que integren la contraprestació real del ben adquirit.

Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs V0575-19.

+Info

 

 

 

Barcelona, 3 d’octubre de 2019.

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.