Newsletter de novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Núm 22/2018.

des. 3, 2018Sense categoria

Logo Accid

[slider]

Núm. 22/2018

NOVETATS EN AUDITORIA

Nacionals

  • Sobre l’aplicació del règim transitori que estableix l’article 41 del Reglament (UE) 537/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, sobre els requisits específics per a l’auditoria legal de les entitats d’interès públic.

Consulta 1. BOICAC 115 de Septiembre de 2018. +Info

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

  • IASB Update Octubre 2018

Iniciativa de divulgació: Principis comptables. Fons de comerç i el deteriorament. Aplicació: Impostos diferits: base tributària d’actius i passius Contractes d’assegurances, entre d’altres.

Enllaç a la IASB Update Octubre 2018.  +Info

 

  • EFRAG Update Octubre 2018

El EFRAG va aprovar el pla de treball tècnic presentat, incloent la classificació de IASB ‘s Targeted Standards-level Review of Disclosures significatives.

Enllaç a la EFRAG Update Octubre 2018. +Info

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.