Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 10/2020.

maig 18, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 10/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

  • IASB. Update d’abril 2020 +info

   Aquesta actualització inclou:

   • Canvis a la NIIF 17 Contractes d’assegurança
   • Instruments financers amb característiques de patrimoni
   • Revisions posteriors a la implementació de les NIIF 10, NIIF 11 i NIIF 12
   • Manteniment i aplicació consistent
   • Comentari de la gerència
   • Revisió de la Norma NIIF per a les PIMES
   • Iniciativa de divulgació: filials que són PIME

 

  • IASB. Actualització Complementària d’abril 2020 +info

   La Junta va celebrar una reunió complementària el 17 d’abril de 2020 per discutir l’impacte de la pandèmia COVID-19. La Junta va discutir:

   1. Si estendre els terminis per als documents de consulta i les esmenes finals com a resultat de la pandèmia (Document d’Agenda 32).
   2. Passos del degut procés per retardar la data d’entrada en vigència de la classificació de passius com corrent o no corrent com a resultat de la pandèmia (Document d’agenda 32A).
   3. Una possible esmena a la NIIF 16 Arrendaments en resposta a canvis en els pagaments d’arrendament que s’han produït o s’espera que tinguin lloc com a resultat de la pandèmia (Document d’agenda 32B).

 

  • IFAC. Implicacions de la informació financera de la COVID-19 +info

   La crisi pandèmica de la COVID-19 i els seus efectes econòmics signifiquen que els inversors i altres parts interessades necessiten més que mai informació financera d’alta qualitat.

   Amb aquesta finalitat, les firmes de comptables, els reguladors, les organitzacions membres d’IFAC i altres han brindat ràpidament assessorament i orientació sobre els requisits d’informació comptable i financera que s’han de tenir en compte a l’abordar els efectes financers de la COVID-19 al preparar els estats financers. Molts d’aquests recursos estan convenientment disponibles a través del centre de recursos COVID-19 d’IFAC.

 

  • IFAC. Informes i riscos de frau derivats de la COVID-19. Desafiaments per als comptables professionals +info

   A nivell mundial la crisi de la COVID-19 està causant enormes implicacions financeres per a moltes organitzacions, així com l’exposició d’aquestes a una varietat de riscos emergents relacionats amb les operacions virtuals, seguretat cibernètica, i els canvis en les relacions amb clients i proveïdors que exerceixen pressió sobre les operacions i serveis de lliurament. El seu nou entorn crea un major risc de frau i la presentació d’informes financers indeguts, a mesura que noves oportunitats i pressions poden sorgir tant per als empleats interns i parts externes.

 

  • IAASB publica una guia sobre les consideracions dels auditors relacionades amb la preocupació actual a la llum de l’entorn canviant a causa de la pandèmia de la COVID-19 +info

   El 29 d’abril, el IAASB va emetre la seva orientació oficial sobre les consideracions dels auditors relacionades amb l’empresa en funcionament a la llum de l’entorn canviant a causa de la pandèmia de la COVID-19.

 

 • EFRAG. Update d’abril 2020 +info

  Discussions tècniques públiques celebrades i les decisions preses durant aquest mes.

 

Barcelona 14 de maig de 2020.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.