Newsletter de novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 1/2018.

gen. 11, 2018Notes informatives

Logo Accid

Nº 1/2018

NOVETATS FISCALS

Nacionals

 

 • SII – Règim SancionadorSancions pel retard en la presentació dels Llibres Registre. +Info
 • Presentació en paper quan hauria d’efectuar-se de forma electrònicaNo s’incorrerà en responsabilitat si, havent de presentar autoliquidacions de forma telemàtica, es presenten en paper, sempre i quan… +Info

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

 • Comptabilitat públicaResolució de 18 de desembre de 2017. Modificacions en el quadre de comptes i en els llindars previstos en l’activació de béns mobles i dels actius intangibles.BOE núm. 312, de 25 de desembre de 2017. +Info
 • Comptabilitat públicaResolució de 18 de desembre de 2017. S’ha incorporat a la Instrucció d’operatòria comptable, a través de la regla 78 quàter, un procediment per a la tramitació de les operacions amb incidència en el mòdul d’inventari de l’aplicació Sorolla en els Departaments Ministerials. BOE núm. 315, de 28 de desembre de 2017. +Info

 

UTILITATS PER A COMPTABLES

Nacionals

 

 • SII – Eina de càlcul de terminis per a la remissió de registres de factures
  Utilitat per a conèixer quan enviar els registres de facturació en un termini de quatre dies (exclosos dissabtes, diumenges i festius nacionals). +Info
 • Eina de comprovació de NIF de tercers a efectes censals

  Per a les declaracions informatives que es presentin durant 2018, la AEAT impedirà la presentació de qualsevol declaració quan algun dels tercers no coincideixi amb les dades del seu Cens.

  A aquests efectes, la AEAT facilita una eina que permet validar a qualsevol moment la nostra base de dades. +Info

 • Calendari del contribuent per a 2018

  Recordatori del compliment de les principals obligacions tributàries per a 2018. [+info]

  .+Info

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.